www.szukacz.pl

Jak konstruować pytania?

Jako odpowiedź na pytanie składające się z kilku słów (niezamkniętych wewnątrz nawiasu kwadratowego), Szukacz znajduje tylko takie dokumenty, w których występują wszystkie szukane słowa. Na początku listy trafień umieszcza te z nich, w których szukane słowa pojawiają się w tytule dokumentu lub nazwie witryny, a te znajdujące się wewnątrz dokumentu, występują blisko siebie i blisko początku.

Szukacz potrafi wyszukiwać frazy (ciągi słów zamknięte w cudzysłowie) oraz słowa z gwiazdką zamiast końcówki.

Nawiasy kwadratowe służą do tego, aby można było podać Szukaczowi do wyboru kilka wariantów fleksyjnych szukanego słowa lub kilka słów bliskoznacznych. Oczywiście, dokument znajdzie się na liście trafień, jeśli występują w nim wszystkie słowa znajdujące się poza takim nawiasem i chociaż jedno słowo spośród zawartych w nawiasie.

Przykłady pytań

 
Pytanie

 
Wynik

Ala ma kota oraz psa
 
Szukacz znajdzie dokumenty, w których występują wszystkie słowa.
 
"Ala ma kota" oraz psa
 
Szukacz znajdzie dokumenty, w których występuje fraza Ala ma kota oraz występują oba pozostałe słowa.
 
Ala ma kot*
 
Jak wyżej, ale słowo zakończone gwiazdką może wystąpić z dowolną końcówką. Gwiazdkę w pytaniu można umieścić na końcu słowa zawierającego co najmniej trzy litery lub cyfry.
 
Ala +Basia +Zosia
 
Szukacz znajdzie dokumenty, w których na pewno występuje Basia oraz Zosia. Dokumenty, których występują również Ala, otrzymają wyższą punktację i mają szansę znaleźć się na górze listy trafień.
 
Ala Basia -Karol
 
Szukacz znajdzie dokumenty, w których na pewno nie występuje Karol.
 
Ala ma [kota kotka koty kotki]
 
Szukacz znajdzie dokumenty, w których na pewno występuje Ala oraz ma i w których występuje co najmniej jedno ze słów z wnętrza nawiasu (którekolwiek).
 
Ala ma [kota kotka koty kotki] [psa psy psów]
 
Szukacz znajdzie dokumenty, w których występują pierwsze dwa słowa i w których występuje co najmniej po jednym ze słów z wnętrza każdego z nawiasów.
 
host:*.szukacz.pl
 
Szukacz poda, ile zna dokumentów z witryny o końcówce nazwy szukacz.pl, i je wskaże.
 
Ala ma kota host:*.szukacz.pl
 
Szukacz znajdzie dokumenty, które zawierają słowa Ala, ma oraz kota (wszystkie trzy słowa jednocześnie), pochodzące z witryny o końcówce nazwy szukacz.pl.
 
[ala ma kota] [url:wp url:onet]
 
Szukacz znajdzie dokumenty, zawierające co najmniej jedno ze słów z pierwszego nawiasu, z witryny, w której nazwie (w dowolnym miejscu) występuje wp lub onet.
 
Krako^w Wrocl^aw L^o^dx^
 
Można Szukaczowi zadać pytanie, w którym są polskie litery (tutaj Kraków, Wrocław Łódź), korzystając z komputera bez sterownika polskiej klawiatury. Aby wpisać polską literę, należy po jej angielskim odpowiedniku postawić daszek: ą = a^, ć = c^, ę = e^, ł = l^, ń = n^, ó = o^, ś = s^, ź = x^, ż = z^.
 

Podstawowe reguły i opis działania

Odpowiedzią na pytanie złożone z kilku słów oddzielonych spacjami jest lista trafień, czyli lista takich dokumentów, które zawierają wszystkie te słowa.

Na początku listy trafień znajdują się te dokumenty, w których występują wszystkie słowa znajdujące się w pytaniu i w których te słowa pojawiają się w miejscach, które Szukacz uważa za wyróżnione (np. w tytule dokumentu, w nazwie witryny).

Szukacz ocenia ogólną ważność każdego dokumentu i każdemu dokumentowi przypisuje pewną liczbę punktów. Spośród kilku dokumentów, zawierających te same słowa i w podobny sposób spełniających warunki postawione w pytaniu, jedne zostaną ocenione wyżej, inne niżej. Te ocenione lepiej znajdą się na czele listy.

Wyżej punktowane są dokumenty, w których szukane słowa występują w tytule lub nazwie witryny. Wyżej punktowane są dokumenty, w których szukane słowa występują bisko siebie i blisko początku dokumentu.

Plus przed słowem oznacza, że to słowo musi znajdować się w szukanym dokumencie. Wtedy pozostałe słowa z pytania mogą, ale nie muszą, występowac w szukanym dokumencie. Aby plus działał w ten sposób, musi przylegać do słowa.

Kilka słów zamkniętych w nawiasie kwadratowym oznacza, że w szukanym dokumencie musi wystąpić przynajmniej jedno z tych słów. Słowa zamknięte w nawiasie są kwadratowym traktowane wymiennie - w nawiasie słowa niepospolite mają taką samą wagę jak pospolite.

Minus przed słowem oznacza, że w szukanym dokumencie tego słowa być nie powinno. Aby minus działał w ten sposób, musi przylegać do słowa.

Jeśli w pytaniu pojawi się słowo specjalne host:, po którym (bez spacji) wystąpi nazwa witryny lub dowolna końcówka nazwy witryny poprzedzona gwiazdką i kropką, to Szukacz wyszuka wszystkie dokumenty z tej witryny lub z witryn o nazwach kończących się w ten sposób. Przykład: host:www.onet.pl, host:*.onet.pl. Zamiast host: można użyć słowa site:, wynik będzie ten sam.

Jeśli w pytaniu oprócz host: pojawi się inne słowo, Szukacz znajdzie dokumenty, w których jest to słowo, pochodzące z witryny podanej po słowie host:.

Jeśli w pytaniu wewnątrz słowa występuje znak, który nie jest literą ani cyfrą, to jest on zamieniany na spację. Pytanie jan.nowak@skrytka.pl jest równoważne pytaniu "jan nowak skrytka pl" (muszą wystąpić wszystkie słowa w tej właśnie kolejności, jedno po drugim). Pytanie 1992-2001 jest równoważne pytaniu "1992 2001".

Słowo specjalne host: pozwala także znaleźć dokumenty, które zawierają szukane słowo (jedno) w nazwie witryny. W tej chwili NIE można w ten sposób szukać słów znajdujących się w ścieżce (czyli następujących po ukośniku kończącym nazwę witryny).

Szukacz pokazuje na liście trafień po jednym najlepszym dokumencie z tej samej witryny. To standardowe ustawienie można zmienić, klikając link "Ustawienia" i zaznaczając odpowiednie miejsce w formularzu.

Znaki sterujące i słowa specjalne

Pytania składają się z szukanych słów oraz ze znaków sterujących, które określają, jak Szukacz ma te słowa traktować. W pytaniu mogą też występować łańcuchy zaczynające się od słowa specjalnego host: oraz grupa:.

W pytaniach mogą występować cyfry od 0 do 9, duże litery od A do Z oraz Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź, Ż i małe litery od a do z oraz ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. Szukacz automatycznie zamienia duże litery (wersaliki) na małe, dotyczy to także liter polskich. Szukacz nie odróżnia słów z dużymi literami od słów z małymi.

Znakami specjalnymi, sterującymi pracą Szukacza, są: plus +, gwiazdka *, nawiasy kwadratowe [  ], cudzysłów podwójny " oraz minus -. W słowach specjalnych pojawia się także dwukropek oddzielający właściwe słowo od reszty łańcucha, która zawiera dane.

Wszystkie inne znaki znajdujące się w pytaniu (jak również w dokumentach analizowanych i indeksowanych przez Szukacza) są automatycznie zamieniane na spacje. Jeśli wewnątrz słowa pojawia się minus lub gwiazdka, są one też zamieniane na spację.


Co nowego w Szukaczu?
Jak działa Szukacz?  
Jak konstruować pytania?  
Jak działa robot Szukacza?
Jak dodać swoją witrynę do kolekcji?
Jak w swojej witrynie umieścić okienko Szukacza?
Jak w swojej witrynie pokazywać wyniki Szukacza (jak działa miniszukacz)?

Startuj z Szukaczem  
Dodaj do ulubionych

Uwagi techniczne / Kontakt

Copyright © 24 Godziny Sp. z o.o. 2000–2008. Wszystkie prawa zastrzeżone