www.szukacz.pl

Rady

Jeśli chcesz dostać dokumenty, w których słowa z pytania występują także w innych formach fleksyjnych, wybierz tryb pracy "z fleksją".

Jeśli chcesz dostać dokumenty, w których słowa z pytania występują także bez polskich znaków diakrytycznych, wybierz tryb pracy "bez diakrytów".

Jeśli zadasz pytanie złożone z kilku słów, otrzymasz dokumenty, w których występują wszystkie te słowa.

Jeśli kilka słów zamkniesz w cudzysłowie, dostaniesz dokumenty, w których te słowa następują po sobie, czyli są frazą.

W pytaniach wpisuj polskie litery lub na stronie ustawień zmień tryb pracy na "Szukacz bez polskich znaków". W pozostałych dwóch trybach  źródło  oraz  zrodlo  to dla Szukacza dwa różne słowa.

Zadawaj pytania składające się z kilku słów.

Końcówkę słowa możesz zastąpić gwiazdką (także wewnątrz frazy).

Jeśli kilka słów zamkniesz w nawiasie kwadratowym, otrzymasz listę dokumentów, w których występuje co najmniej jedno z tych słów.
PRZYKŁAD: Ala ma [kota kotka koty kotki]

Plus przed słowem oznacza, że w szukanych dokumentach to słowo MUSI wystąpić. Jeśli w takim pytaniu są również słowa niepoprzedzone plusem, one w tych dokumentach MOGĄ, ale nie muszą występować.
PRZYKŁAD: +Ala ma +kota

Minus przed słowem oznacza, że w szukanym dokumencie to słowo NIE MOŻE się pojawić.
PRZYKŁAD: Ala ma kota –psa

Szukacz nie odróżnia dużych liter od małych. Pytanie ala ma kota da ten sam wynik, co pytanie Ala ma KoTa

Aby ograniczyć pytanie do dokumentów z witryny o nazwie witryna.pl z wszystkimi przedrostkami, do pytania dołącz jej nazwę poprzedzoną słowem <>host: lub grupa: oraz gwiazdką.
PRZYKŁAD: ala ma kota host:*.witryna.pl

Aby sprawdzić, ile szukacz zna dokumentów z witryny www.merlin.com.pl, zadaj pytanie host:*.merlin.com.pl

Jeśli szukasz witryn, które w swojej nazwie mają element ala, zadaj pytanie host:ala

Stosuj frazy, zamykając kilka słów wewnątrz cudzysłowu.
PRZYKŁAD: "Ala ma kota" kanarka rybki

Stosuj gwiazdki do maskowania końcówek słów.
PRZYKŁAD: "Ala ma kot*" kanark* rybk*

Stosuj gwiazdki, cudzysłowy i nawiasy kwadratowe.
PRZYKŁAD: "Ala ma kot*" [psa psy] kanark* rybk*


Co nowego w Szukaczu?
Jak działa Szukacz?  
Jak konstruować pytania?  
Jak działa robot Szukacza?
Jak dodać swoją witrynę do kolekcji?
Jak w swojej witrynie umieścić okienko Szukacza?
Jak w swojej witrynie pokazywać wyniki Szukacza (jak działa miniszukacz)?

Startuj z Szukaczem  
Dodaj do ulubionych

Uwagi techniczne / Kontakt

Copyright © 24 Godziny Sp. z o.o. 2000–2008. Wszystkie prawa zastrzeżone